IDEE
Ga naar de film met iemand met een lichamelijke beperking

De Zonnebloemafdeling Regio Enschede zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben. In totaal werken er 251 vrijwilligers in de regio en zorgen voor 1049 gasten. Deze mensen  worden dan ook vaak aan huis bezocht. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie.

Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. De huisbezoeken leiden soms ook tot ondernemende initiatieven. Samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een concert bijvoorbeeld. Of gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen, een potje schaken, et cetera.
 

Ook heel inspirerend:

IDEE
Ga naar de film met iemand met een lichamelijke beperking
meer >>