IDEE
Ga naar de film met iemand met een lichamelijke beperking
meer >>

IDEE
Knutsel met kinderen in een asielzoekerscentrum.

IDEE
Kook voor uw buurvrouw die slecht ter been is

IDEE
Geef toneelles aan kinderen in de buurt.

IDEE
Help ouderen bij het middageten in een verpleeghuis
meer >>

IDEE
Organiseer een muziekconcert in een zorginstelling

VERHAAL
Petra en Chantal coördineren de breiclub Power Oost en helpen andere mensen met het handwerkenmeer >>