VERHAAL
Samen de Nederlandse taal oefenen

WIJ: Gerry, Zaween en Atheer oefenen SAMEN de Nederlandse taal.
Waarom? Het geeft mij een goed gevoel dat ik iets voor een ander kan betekenen.

Sinds anderhalf jaar geeft Gerry Nederlandse les aan mensen met een taalachterstand uit de wijk Twekkelerveld. Dit doet ze niet alleen, maar met een groot aantal andere vrijwilligers vanuit Power Twekkelerveld. In de zaal waar de taalles wordt gegeven, zit het goed vol. Aan elke tafel begeleidt een vrijwilliger drie of vier mensen. De groepjes zijn ingedeeld op taalniveau. Met lesmateriaal en oefenschriften maken ze zich de taal eigen.

De achtergrond van de mensen is heel divers, ze komen uit alle werelddelen. De meeste mensen zijn van buitenlandse komaf, maar soms komen er ook Nederlanders die de taal niet beheersen. Gerry merkt dat de cursisten erg gemotiveerd zijn om zich de taal eigen te maken, zodra ze de schaamte overwonnen hebben. Maar ook de sociale contacten die ze opdoen tijdens de cursusochtenden, zijn voor de meesten erg belangrijk. Gerry is zelf begonnen met vrijwilligerswerk bij Power omdat ze haar sociale netwerk wilde uitbreiden. Het bevalt haar goed: “Het geeft me een goed gevoel dat ik wat kan betekenen voor een ander. Je krijgt er veel voor terug.”

Als tip voor mensen die overwegen vrijwilliger te worden: “Gewoon doen! Het werk dat je doet, wordt enorm gewaardeerd. Dat merk je pas als je zelf vrijwilligerswerk doet. Door te werken met mensen uit verschillende culturen, kijk je anders tegen buitenlanders aan. Je hebt minder snel vooroordelen.”Organisaties
Power Centrum


Ook heel inspirerend: