VERHAAL
Marcel geeft Nederlandse taalles aan mensen die de taal onvoldoende beheersen

Marcel Medendorp laat mensen kennismaken met de Nederlandse taal. Hij doet dit twee keer per week bij Power Oost in Enschede. Hij vertelt: Wat ik in de les behandel, verschilt van week tot week. Ik probeer altijd aan te sluiten bij de actualiteit. Ik zoek bijvoorbeeld een krantenberichtje en kijk welke grammatica les ik hieraan kan koppelen. Vandaag ga ik het hebben over samengestelde werkwoorden, zoals oproepen. Erg lastig voor mensen van buitenlandse komaf, want je zegt niet ik oproep, wat logisch zou zijn maar ik roep op.

Ik bereid alle lessen zelf voor en maak geen gebruik van een lesmethode. Wel hebben de vrijwilligers die taalles geven allemaal een training als taalvrijwilliger gehad.

De groep aan wie ik lesgeef beheerst de Nederlandse taal op verschillende niveaus. Ik probeer mijn lessen daarom in drie delen op te splitsen: een makkelijk deel voor de beginners, een iets moeilijker deel en een moeilijk deel. Zo kan iedereen werken op z’n eigen niveau, maar cursisten pikken ook zeker dingen op uit lesonderdelen die moeilijk zijn.

Iedereen, die de Nederlandse taal niet voldoende beheerst is van harte welkom. Maar de groep bestaat voor het grootste deel uit buitenlandse mensen. Sommigen zijn bezig met een inburgeringscursus en zien de taalles als een extra moment om de taal te leren. Anderen wonen al langere tijd in Nederland maar kennen de taal onvoldoende om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Behalve de Nederlandse taalles ondersteun ik ook bij andere Power activiteiten zoals de Franse les, de creatieve club en wat er verder maar te doen is.Organisaties
Power Centrum