VERSLAG
Rob biedt stervenden palliatieve verzorging en waarborgt de hoogst mogelijke levenskwaliteit

Wanneer je besluit om je als vrijwilliger maatschappelijk in te zetten, dan is ‘stervensbegeleiding’ meestal niet het eerste idee wat bij je opkomt…Maar wanneer je er goed over nadenkt is dat eigenlijk best wel vreemd, want in elke familie- en vriendenkring komt het onvermijdelijk heel dichtbij wanneer een geliefde of vriend(in) met een terminale situatie geconfronteerd wordt. Dan móéten we immers handelen om steun te bieden aan de patiënt en zijn of haar naaste familie- of gezinsleden. Uitstellen, verzwijgen of wegkijken is dan geen optie meer. Iedereen, of hij wil of niet, zal in dit opzicht vroeg of laat een ‘ervaringsdeskundige’ zijn, want sterven hoort immers onvervreemdbaar bij het leven. Deze gedachte hield mij al enkele jaren bezig:  om mij heen zag ik situaties die ik niet langer verre van me kon houden. Mensen die zo geïsoleerd leefden dat ze alleen stierven, overbelaste gezinsleden bij een moeizaam sterfbed of mensen die door gebrek aan helpende hand niet thuis konden sterven. En de vraag drong zich op: kan ik in deze situaties misschien iets betekenen ?

Stervensbegeleiding dwingt ons na te denken over hoe onze huidige samenleving is ingericht. Zelfontplooiing, talentontwikkeling en persoonlijke ambities staan momenteel hoog op de agenda: je bent zélf verantwoordelijk of je leven succesvol is of niet. Daar waar we eerder deel uitmaakten van een sociaal vangnet van familie, vrienden, kerk, buurt, vereniging of club zijn mensen nu veelal op zichzelf aangewezen. Zolang we vitaal, energiek en gezond zijn lukt dat nog wel, maar wanneer we ziek en daardoor afhankelijk zijn kan het ontbreken van een concreet sociaal netwerk pijnlijk zichtbaar worden. Vooral in de breekbare periode van de laatste levensfase, wanneer het afscheid aanstaande is en de emotionele druk op patiënt en familieleden toeneemt, kan de helpende hand van een geschoolde vrijwilliger het verschil maken. Hij of zij neemt bijvoorbeeld het waken over van de overbelaste en uitgeputte gezinsleden en/of mantelzorgers. Hierdoor ontstaat een situatie van rust, die ten goede komt aan het naderende afscheid van betrokkenen: deze kunnen hierdoor al  hun energie besteden aan  de nog resterende kostbare momenten met hun geliefde.

Twee jaar geleden nam ik het besluit me op grond van deze overwegingen aan te melden bij de Stichting Leendert Vriel te Enschede. Een veertigtal vrijwilligers zijn hier actief in de vrijwillige palliatieve terminale zorg bij mensen die thuis willen sterven. Zij worden begeleid en aangestuurd door twee professioneel geschoolde coördinatoren. Er was en is nog veel behoefte aan vrijwilligers die ’s nachts willen waken, van 23.00u tot 7.00u. Na een intensieve training werd ik ingezet en vanaf dat moment heb ik steeds weer ervaren hoe bijzonder het is toegelaten te worden in de breekbare situatie rond een sterfbed en te mogen bijdragen om dit proces tot een respectvol en waardig einde te brengen. In een vertrouwde omgeving met de familie dichtbij worden er voor de stervende voorwaarden geschapen om zijn of haar leven in alle rust af te kunnen afronden.

Het werk als vrijwilliger bij de Stichting Leendert Vriel is in elk opzicht verrijkend. Verrijkend in de zin van concreet en belangeloos hulp te kunnen bieden aan mensen in een zware periode van een ingrijpend afscheid. Eenvoudig door ‘er te zijn’ op die moeilijke momenten maakt men al een belangrijk verschil. Verrijkend ook in persoonlijke zin: men leert zijn eigen verliezen in het leven in een context te plaatsen en te reflecteren op wat werkelijk waardevol is in een wereld gericht op snelle successen en oppervlakkigheid. Aan een sterfbed ervaar je de waarde van verbondenheid, zorg en aandacht.

In de periode dat ik als vrijwilliger werk bij de Stichting Leendert Vriel heb ik uiteindelijk meer ontvangen dan gegeven. Ik ben gegroeid aan geloof in mensen, hun wijsheid en inzicht en hun vermogen zich te verbinden met wat het leven waardevol maakt. Ik gun een ieder zo’n boeiende ontdekkingsreis!

De Stichting Leendert Vriel Enschede is altijd op zoek naar vrijwilligers, die bereid zijn reisgenoten te vergezellen en te ondersteunen in de moeilijkste periode van hun leven.

 Organisaties
Stichting Leendert Vriel Enschede