VERSLAG
Klussen op het schoolplein

Vrijdag 27 maart heeft een grote groep vrijwilligers, waaronder ouders van school en werknemers van Timberland, de handen uit mouwen gestoken op OBS Park Stokhorst.

Er is veel opgeschoond en opgeruimd en het plein is geveegd. Om de fietsen van de kinderen en de rolcontainers een betere plek te geven zijn enkele fietsenrekken verplaatst. In de patio is flink getimmerd en zijn stellages gemaakt, waar de kinderen groentes kunnen verbouwen. Aan het eind van de dag was het hele plein netjes voor de reünie vanwege het 40-jarig bestaan.

 

De vrijwilligers werden getrakteerd op een gezonde lunch. Op hun beurt hielpen zijn met het bakken van grote stapels pannenkoeken voor de kinderen. De feestweek werd op deze landelijke pannenkoekendag afgesloten met een gezamenlijke lunch in alle klassen.