Dit is WIJSAMEN

Leuke, bijzondere en inspirerende ideeën en verhalen over maatschappelijk meedoen. Voor en door maatschappelijke doeners. Er gebeurt al heel veel, WIJSAMEN maakt dit zichtbaar. Inspireer of laat je inspireren!

VERSLAG
Computerles bij Power Twekkelerveld

Gastreporter: Gerry & Elly

IDEE
Begeleid jonge kinderen bij een sportkamp

IDEE
Help als vrijwilliger bij de kinderopvang in de buurt
meer >>

IDEE
Organiseer een cultuurfestival in het asielzoekerscentrum
meer >>

VERSLAG
Maak Twekkelerveld een ontmoetingsplek

IDEE
Knap de speeltuin in de buurt op

VERSLAG
Door Gerry & Elly van Power Twekkelerveld

Gastreporter: Gerry & Elly

IDEE
Geef computerlessen aan mensen met een lichamelijke beperking

IDEE
Ruim afval op in de wijk

VERSLAG
Frank maakt Pathmos digitaal door buurtbewoners computerlessen te geven

IDEE
Help met het ontbijt bij een kind met een verstandelijke beperking

IDEE
Installeer een televisie bij de buurman

VERSLAG
De schoonheidsgroep van Power Twekkelerveld

Gastreporter: Gerry & Elly

VERSLAG
Muzikale high-tea bij verzorgingshuis De Wingerd

VERSLAG

meer >>
Gastreporter: Limke Schopman

IDEE
Klus op het terrein van een jeugdzorginstelling

VERSLAG
Maak de buurt van iedereen op de ponyboerderij

VERSLAG
Maak de wereld een stukje mooier met behulp van GarbageRunning!

VERSLAG

meer >>
Gastreporter: Wendy Ter Bekke

IDEE
Maak een praatje met de eenzame man die verderop woont

IDEE
Organiseer een balspeltoernooi voor mensen met een visuele handicap

IDEE
Drink koffie met ouderen in een verpleeghuis

IDEE
Zet een fietstocht uit voor kinderen uit probleemgezinnen
meer >>

VERSLAG
Maak de Helmerhoek veilig

VERSLAG
Samen eten bij Power Twekkelerveld

Gastreporter: Gerry & Elly

IDEE
Begeleid schoolreisjes voor kinderen met een verstandelijke gehandicap

IDEE
Geef een cursus bloemschikken bij de seniorenvereniging
meer >>

IDEE
Geef computerbegeleiding aan kinderen die moeilijk kunnen leren

IDEE
Kook samen met iemand met een verstandelijke beperking
meer >>

Gastreporter: Liesbeth Koster

VERSLAG
Skiën met mensen met een lichamelijke beperking
meer >>

Gastreporter: Jorinke Vos

IDEE
Breng een oudere kennis op zondag met de auto naar de kerk

IDEE
Installeer een nieuwe keuken bij de oudere buurvrouw

VERSLAG
Met een bestelbus vol creatieve materialen langs de deuren van verzorgingstehuizen

VERSLAG

meer >>
Gastreporter: Power Burgers voor Burgers

VERSLAG
Maak de buurt....op weg naar werk

VERHAAL
Vrijwillig actief in de winkel en het Grand Café van Bruggerbosch

VERHAAL

meer >>

VERHAAL
Vrijwilligers koken voor deelnemers van de plaatselijke eetsoos

VERHAAL

meer >>

VERHAAL
Buurtwandelclub loopt een rondje met bewoners van Livio De Cromhoff

VERHAAL

meer >>

VERHAAL
Zwemmen en schoonheidsbehandelingen voor bewoners van Bruggerbosch

VERHAAL

meer >>

VERSLAG
Een kijkje in de keuken bij Power Twekkelerveld

Gastreporter: Gerry & Elly

VERSLAG
Door Gerry & Elly van Power Twekkelerveld

Gastreporter: Gerry & Elly

IDEE
Bied ondersteuning bij een zorgboerderij
meer >>

IDEE
Neem de seniorenvereniging eens mee naar een sportwedstrijd

IDEE
Leg samen met kinderen uit de wijk een moestuintje aan

VERSLAG
Door Gerry van Power Twekkelerveld

Gastreporter: Gerry & Elly

VERSLAG
Wandelen met Elly en Gerry van Power Twekkelerveld

Gastreporter: Gerry & Elly

IDEE
Run de winkel bij een zorgboerderij

VERHAAL
Buurtbewoners klussen tussen de dieren op de kinderboerderij

VERHAAL

meer >>

IDEE
Geef verkeersles op een basisschool

IDEE
Installeer de televisie van een ouder echtpaar

IDEE
Ga een middag naar de speeltuin met kinderen van chronisch zieke ouders

VERSLAG
André & Henk

Gastreporter: André

IDEE
Maak tafels en kasten voor opvangtehuizen thuis- en daklozen
meer >>

IDEE
Verzorg een maaltijd voor thuis- en daklozen
meer >>

IDEE
Lees voor bij een gezin met taalachterstand
meer >>